Brug af iPad i Nødebo Børnehus

 

Vores børn er i fuld gang med at erobre deres verden gennem legende og lærende aktiviteter - på egen hånd, sammen med andre børn og med de voksne. De hastigt udvidede teknologiske muligheder (tablets, smartphones og computere) giver børnene nye muligheder for at tilegne sig ny viden og erfaringer gennem skabende aktiviteter i fællesskaber.

 

IPad ‘ens touch skærm er meget nem for børn at gå til og giver helt nye muligheder for pædagogiske aktiviteter børn og voksne imellem. I Nødebo Børnehus vil vi udforske iPad ‘ens muligheder som pædagogisk redskab.

 

De voksne er nysgerrige på hvordan iPad ‘en kan medvirke til at understøtte børns kompetenceudvikling og digitale dannelse.

 

Selv de yngste børn i dag er omgivet af digitale medier fra morgen til aften. De leger, lytter, eksperimenterer og afprøver apps både alene og sammen med andre.

Eksempel to små piger på 1½ år står og kigger billeder på den digitale fotoramme og det er helt tydeligt at den ene forsøger ved at svirpe med sin finger at bladre frem til et særligt billede. Det var meget tydeligt at børnene var fortrolige med den nye teknologi.

Mange børn har en iPad derhjemme, men vi mener det er vigtigt at give alle børn i børnehuset mulighed for at stifte bekendtskab med dette medie.

 

Vi er i tæt dialog med vores tale-hørelærer omkring pædagogiske apps til vores børn og vi lytter meget gerne til forældres erfaringer med nye apps.

 

IPad ‘en er også et læringsredskab, som giver børnene mulighed for at få en masse læring og træning på en anderledes og sjov måde.

 

De apps vi indkøber/henter har alle et pædagogisk formål. Det er f.eks. sproglig stimulering, bogstaver, tal, farver, øje-hånd koordination, kognitiv læring: sortere, genkende og færdiggøre mønstre, huskespil.

 

iPad ‘en er lynhurtig at tage frem og lige så hurtig at lukke ned for igen. Den kan fungere som et digitalt opslagsværk, der kan give svar med billeder og lyd med det samme.

Eksempel: En af de voksne var på ferie i Rom og da børnene snakker om det til samling er det helt naturligt at finde kort og billeder fra Rom på iPad ‘en.

Det sjove ved iPad ‘en er, at man ikke behøver sidde ned, når man bruger den. På den måde er den ikke så fysisk passiviserende som en almindelig computer.

Børnene kan tage den med i skoven. De kan bruge den samtidig med, at de spiller på et instrument. De kan optage deres egne film og lave bøger, hvor de skaber deres egne fortællinger.

 

Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, at en iPad ikke kommer til at fungere som et digitalt spillemaskine, som børnene bare bruger til at underholde sig selv. Eller at det bliver en genstand, som er attraktiv og bare går på omgang mellem børnene uden pædagogisk refleksion.

En "læringshistorie" hvor iPad ‘en blev brugt som værktøj i et pædagogisk forløb. Ved at tage udgangspunkt i børnenes oplevelser fik pædagogerne inddraget mange forskellige lærerplanstemaer - IPad ‘en var guld værd i denne sammenhæng.

 

 

 

 

 

En anden positiv effekt af iPad ‘en er, at børnene og personalet kan delagtiggøre forældrene i deres oplevelser i løbet af dagen. Nu kan forældrene se billeder og videoklip fra deres barns liv i Børnehuset.

Billedramme funktionen på iPad ‘en er ikke kun til gavn for forældrene.

Både vuggestue- og børnehavebørn er utrolig glade for at se sig selv, og det giver mange gode snakke om hvad barnet/børnene har lavet i løbet af dagen, eller på turen i sidste uge.

 

IPad ‘en er også et værktøj der letter personalet i dels som digital dagbog – kalender – kort - adresselister – rejseplaner – e-mail – rejseplaner – osv.

Ved hjælp af et Apple TV kan børn og voksne dele hjemmelavede film, bøger og billeder på en TV skærm.

Vi tilstræber, at der skabes læringsrum og fællesskab rundt om en iPad. IPad ‘en kan være med til at inkludere børn, der ellers har svært ved at blive en del af børnefællesskaberne. I forhold til børn med særlige behov åbner brugen af IPad ‘en nye muligheder. Vi oplever at børn, der i andre sammenhænge ikke er en del af de sociale fællesskaber, pludselig kommer med qua de digitale fællesskaber.

Skærmen er blevet det fælles tredje.