Pædagogiske handleplaner

Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud arbejde med læreplaner, indeholdende 6 temaer:

1.       Alsidig personlig udvikling

2.       Sociale kompetencer

3.       Kommunikation og sprog

4.       Krop, sanser og bevægelse

5.       Kultur, æstetik og fællesskaber

6.       Natur, udeliv og science.

 

I Hillerød Kommune arbejder vi med de 6 læreplanstemaer som fremgår i den pædagogiske handleplan.