Pædagogiske handleplaner

Ifølge dagtilbuds loven skal alle dagtilbud arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan:

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, ude liv og science.

Kultur, æstetik og fællesskaber