Tilsyn i Nødebo Børnehus

Tilsyn i Nødebo Børnehus af Hillerød Kommune 2018

Tilsynsførendes samlede konklusion på baggrund af det uanmeldte og anmeldte tilsyn:

Samlet konklusion

Det uanmeldte tilsyn viste høj grad af nærvær og interaktion med børnene. Børnene var ved det uanmeldte tilsyn opdelt i mindre grupper i forskellige aktiviteter. Det blev bl.a. observeret at medarbejderne var gode til at oversætte børnenes intentioner.

På det anmeldte tilsyn gennemgik vi tilsynets forskellige temaer i relation til arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer:

- Nødebo børnehus er optaget af Marte Meo og sender i den kommende tid medarbejdere på uddannelse i dette. Marte Meo tænkningen ligger i høj grad op til den narrative og inkluderende pædagogiske tænkning og da ingen medarbejdere deltager i netværk inkluderende pædagogik, støtter leder og bestyrelsesformand op om at Nødebo fremadrettet deltager. Leder tager kontakt til tovholder for netværket.

- Inkluderende pædagogik i Nødebo. Leder kommer med eksempler på hvordan man i fællesskab tager hånd om de pædagogiske opgaver, også når børn kan have det svært.

- Ved overgange fra andre institutioner til Nødebo, tager en medarbejder på besøg, med det formål at lette overgangen for barnet til Nødebo.

- I Nødebo er der ledelse tæt på praksis og det har givetvis en god effekt i forhold til at holde fast i målsætninger og opnå gode resultater.

På baggrund af ovenstående og en generelle god oplevelse af praksis, vurderes Nødebo til at være en meget velfungerende institution.

Der er ikke aftalt opfølgning.

Med venlig Hilsen

Jette Lund Thomsen