Om Nødebo Børnehus

At være en lille/ mellem integreret institution har mange fordele. Blandt de store fordele ser vi muligheden for, at børn og voksne i hele huset kender hinanden og kan lade sig inspirere. Vuggestuebørnene har stort udbytte af, at være med i børnehavebørnenes liv i huset, på legepladsen og på skovdage/ture(Tirsdag, torsdag), ligesom de store naturligt tager hensyn til de små. Som personale i Nødebo Børnehus er vi meget bevidste om, at udnytte fordelene: vi hjælper hinanden i dagligdagen, samarbejder på tværs af stuerne og giver hinanden faglig feedback. 

Aldersfordelingen i Nødebo Børnehus afhænger af aldersfordelingen blandt børnene i byen. Vi er glade for, at vores hus har den fleksibilitet som betyder, at små søskende kan komme ind her, og at tilflyttere også har en chance hos os. Vi glade for, for efterspørgslen på vores hus er da den bedste kompliment til vores arbejde.

Målrettet laver vi f.eks. den sprogstimulerende indsats i forhold til alderen ved samtale og dialogisk læsning, og arbejdet med motorisk udvikling ved fysiske aktiviteter og leg. Vi har indrettet kælderen til forskellige aktiviteter, så den er spændende og inspirerende for alle aldersgrupper.