Husets indretning

Husets indretning


At være en lille/mellem integreret institution har mange fordele. Blandt de store fordele ser vi muligheden for, at børn og voksne i hele huset kender hinanden og kan lade sig inspirere. Vuggestuebørnene har stort udbytte af, at være med i børnehavebørnenes liv i huset, på legepladsen og på ture, ligesom de store naturligt tager hensyn til de små. Som personale i Nødebo Børnehus er vi meget bevidste om, at udnytte fordelene: vi hjælper hinanden i dagligdagen, samarbejder på tværs af stuerne og giver hinanden faglig feedback. 

Huset er et langt parcelhus, bestående af en vuggestue i den ene ende med et stort gruppe/legerum, indendørs soverum samt udendørs krybberum. I den anden ende af huset har vi børnehavegruppe med fællesgrupperum, lille kreativitetsrum, et legerum, køkken/lege rum, dialogisk læsning rum, et byggerum hvor der bygges med magneter togbaner osv. Huset samles med et fælles sted med adgang til køkkenet, hvor der er plads til at børnene er med til at lave mad. 

Aldersfordelingen i Nødebo Børnehus afhænger af aldersfordelingen blandt børnene i byen. Vi er glade for, at vores hus har den fleksibilitet som betyder, at små søskende kan komme ind her, og at tilflyttere også har en chance hos os.