Børnehuset har følgende sampasningsdage hvert år:

I de uger hvor der er lavt fremmøde af børn, har bestyrelsen i Nødebo Børnehus besluttet at der vil være sampasning for børnene i Nødebo Børnehus. Sam pasning betyder at der er en af de 6 selvejende institutioner i Hillerød kommune, som vil modtage de børn som har behov for pasning fra de 6 selvejende institutioner.

Det er ikke samme institution som holder sampasning. Det går lidt på skift afhængig af planlægning. Kontakt personalet hvis i har behov for sampasning.  

De 3 dage før påske (Sampasning)

Fredag efter kr. himmelfartsdag (Lukket)

Grundlovsdag (Lukket)

Uge 29 og dagene mellem jul og nytår  (Sampasning)