Nødebo Børnehus
 

Bestyrelsen

Formand:                                                                               Næstformand

Thomas Gram Overgaard                                                       Laila Mortensen

( Gry og Kaya)                                                                               ( Noa)

Nødebovej 47 Nødebo                                                          Søvej 13 Nødebo

3480 Fredensborg                                                                 3480 Fredensborg

thomasgramovergaard@gmail.com                              troldelaila@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:                                                      Bestyrelsesmedlem:

Elin Rom                                                                         Christian Bjørn Petersen

( Frank)                                                                               (William og Vanessa)

Kromarken 5  Nødebo                                                          Nødebovej 55 D

3480 Fredensborg                                                               3480 Fredensborg

elin@Wennerbom.dk                                         Christian.bjørn.petersen@gmail.com

                                                     

supplant:                                                                               Supplant

Nicolas Christensen                                                              Katrine Bloch

( Adam, Rosa og Liam)                                                            ( Herman)

Søvej 16 Nødebo                                                                Baunevænget 98

3480 Fredensborg                                                             3480 Fredensborg

nicolasjanc@gmail.com                                          katrine_rasmus@hotmail.com

 

Sekretær:                                                                  Personalerepræsentant:

Jette Malmross Streander                                              Mette Visborg Larsen

Leder af Nødebo Børnehus                                            Pædagog i Børnehaven

E-mail: jmst@hillerod.dk                                               E-mail: mvla@hillerod.dk