Nødebo Børnehus
 

Bestyrelsen

Der er på forældremødet d. 27/10 2016 blevet konstitueret følgende

bestyrelse i Nødebo Børnehus.

Formand:                                                                     Næstformand:

Lise L. Munk                                                                 Thomas Gram Overgaard

Pile Alle 11 Nødebo                                                     Nødebovej 47 Nødebo

3480 Fredensborg                                                       3480 Fredensborg

E-mail: lise@wadmunk.dk                              thomasgramovergaard@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:                                                  Bestyrelsesmedlem:

Elin Rom                                                                      Laila Mortensen

Kromarken 5 Nødebo                                                 Søvej 13 Nødebo

3480 Fredensborg                                                       3480 Fredensborg

E-mail: elin@wennerbom.dk                             E-mail: troldelaila@hotmail.com

Suppleant:                                                                Suppleant:

Nicolas Christensen                                                            

Søvej 16 Nødebo                                  

3480 Fredensborg                                                    

E-mail: nicolasjanc@gmail.com                            

 

Sekretær:                                                                    Personalerepræsentant:

Jette Malmross Streander                                            Mette Visborg Larsen

Leder af Nødebo Børnehus                                          Pædagog i Børnehaven

E-mail: jmst@hillerod.dk                                              E-mail: mvla@hillerod.dk