Bestyrelsen

Formand:                                                                Næstformand:

Selena Barrit Rosenkilde                                           Sarah Kofoed Hvid                        

( Mikkel  )                                                                  ( Laurits/Sylvester )  

Gyvelvej 13, Nødebo                                               Sportsvej 53,  Nødebo

3480 Fredensborg                                                   3480 Fredensborg

selena_rosenkilde@hotmail.com                             sarah_kofoed@hotmail.com                    

Bestyrelsesmedlem:                                               Bestyrelsesmedlem:

 Louise Madsen                                                        Kenn Hadberg                   

 ( Emma/Alexander )                                                ( Miko Eline/Kaspian )

 Kromarken 3, Nødebo                                            Baunevænget 48, Nødebo      

 3480 Fredensborg                                                  3480 Fredensborg     

 louise.madsen@gmail.com                                    kennhadberg@outlook.dk            

Supplant:                                                                         

 Rikke Flor Them

 ( Albert )

 Nøddehegnet 6, Nødebo

3480 Fredensborg

rikkethem@live.dk

Sekretær:                                                                  Personalerepræs entant:

Jette Malmross Streander                                          Mikkel Hald Danchell

Leder af Nødebo Børnehus                                        Pædagog i Børnehaven

E-mail: jmst@hillerod.dk                                            E-mail: mdanc@hillerod.dk