Bestyrelsen

Formand:                                                                Næstformand:

Elin Rom                                                                   Selena Barrit Rosenkilde

( Frank )                                                                    ( Mikkel vug )

Kromarken 5,  Nødebo                                            Gyvelvej 13, Nødebo

3480 Fredensborg                                                    3480 Fredensborg

elin@wennerbom.dk                                                selena_rosenkilde@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem:                                               Bestyrelsesmedlem:

Sarah Kofoed Hvid                                                   Kenn Hadberg                   

( Laurits/Sylvester )                                                   ( Miko Eline/Kaspian )

Sportsvej 53,  Nødebo                                             Baunevænget 48, Nødebo      

3480 Fredensborg                                                   3480 Fredensborg     

sarah_kofoed@hotmail.com                                    kennhadberg@outlook.dk            

Supplant:                                                                         Supplant:

Louise Madsen                                                         Rikke Flor Them

( Emma/Alexander )                                                 ( Albert )

Kromarken 3, Nødebo                                              Nøddehegnet 6, Nødebo

3480 Fredensborg                                                    3480 Fredensborg

louise.madsen@gmail.com                                      rikkethem@live.dk

Sekretær:                                                                  Personalerepræs entant:

Jette Malmross Streander                                          Mikkel Hald Danchell

Leder af Nødebo Børnehus                                        Pædagog i Børnehaven

E-mail: jmst@hillerod.dk                                            E-mail: mdanc@hillerod.dk