Vi bruger babytegn

For at sikre at alle børn i Nødebo Børnehus får optimale kommunikationsmuligheder, bruger personalet i vuggestuen ”tegn til tale” (også kaldet TTT).

Alle børn og voksne i vuggestuen har/får et ”tegn navn” - spørg på stuen.

Tegn til tale handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er (i modsætning til i tegnsprog) velkendte og forstås også internationalt af de fleste. Men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Tegn til tale adskiller sig fra kropssprog ved primært at være centreret omkring hænderne og ved at være mere standardiseret og universel.

Børn er i stand til at bruge deres hænder og forme tegn, før de behersker det talte sprog.  Tegn til tale kan være et hjælpemiddel for alle børn uden talesprog eller med et svært forståeligt talesprog, men det kræver, at der bliver skabt et miljø for det, der indebærer, at det ikke kun er personen uden talesprog, der bruger det.

Kom endelig og spørg hvis du er nysgerrig på at vide mere.

Du kan også hente mere information www.nettegnsprog.dk

Her findes også link til apps til mobiltelefon.

Der er rigtig mange paralleller til Babytegn og med få undtagelser er tegnene identiske med de tegn der bruges i Tegn til tale.

Babytegn er et af indsatsområderne i Hillerød kommune. Babytegn er et vigtigt redskab i arbejdet med de mindste børns sproglige udvikling i vores  dagtilbud.
Den voksne kan lære barnet at bruge tegn ved at understøtte sin tale med tegn. Hermed gives barnet mulighed for, at kunne kommunikere i en tidlig alder.
Babytegn kan introduceres fra barnet er ca. 6-8 måneder og frem til det kan tale i 2 års alderen. Ved hjælp af Babytegn vil barnet bl.a. kunne udtrykke sine ønsker og behov, hvilket kan forebygge nogle af de frustrationer, der ellers ofte opstår, når barnet ikke bliver forstået.