Digitaliseringsstrategien for læring i Nødebo Børmehus

Med Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi for børn og unges læring er der skabt forudsætning for, at bygge bro mellem dagtilbud og skole, da der vil være et tæt samarbejde mellem det læringsmateriale der bliver brugt i daginstitutionen og i skolen.

Vores vision i Nødebo Børnehus er, at it/Ipads naturligt understøtter børnenes læring i hverdagen og at børnene får mulighed for, i samarbejde med de voksne, at udforske og få inspiration til hverdagens aktiviteter.

Det er vores ansvar, bestyrelse og medarbejdere, at vi er tydelige i vores brug af it/IPads og vi laver en struktur, til fordel for børnenes læring. Det betyder:

  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, når vi arbejder med it/IPads
  • Vi sikrer os, at det enkelte barn tilegner sig viden om digitale kompetencer i forhold til læreplanstemaerne. fx. – natur og kulturelle udtryksformer.
  • Vi støtter barnets færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar.
  • Vi sikrer os, at barnet bliver medskaber af digitale produktioner.
  • Vi sikrer os, at børnene får en legende tilgang til brugen af it/IPads

Vi har, i personalegruppen og i bestyrelsen, løbende evaluering af vores brug af de it/IPads. Vi får løbende ny viden, ligesom vi forsøger at være på forkant med nyeste udvikling på området.