Dialogisk læsning

Dialogisk læsning, sådan tænker vi !

Dialogiske læreprocesser sikrer at alle børn er sprogligt aktive, da børn i høj grad lærer sprog ved at anvende sproget i hverdagen. 

Vi opfordrer alle forældre til at læse bøger/fortælle historier sammen med deres barn. Det styrker sproget og giver barnet meget viden om dem selv og deres omverden.

                                                                                                                   

Sådan gør vi i Nødebo Børnehus        

Før vi læser:

Læser medarbejderen selv bogen og danner sig et billede af historien. ”Hvad vil jeg spørge ind til/ hvad vil jeg tale med børnene om i historien?". Hvis barnet skal kunne omsætte ord og begreber fra bogen har det brug for viden. Derfor arbejder vi med at opleve det vi skal læse om før vi læser. Læser vi f.eks. om et barn som hopper i en vandpyt med gummistøvler har vi selv været ude at hoppe i vandpytter med gummistøvler på. Mens vi læser skal det være trygt og det skal opleves som noget særligt for de børn der deltager.

Vi læser i aldersopdelte grupper, hvor børnene har samme sproglige niveau.  Om eftermiddagen er der højt læsning for de børn der har lyst.

Under læsningen.

Vi læser den samme bog flere gange. Børnene genkender historien og vi gør dem til medfortæller af bogen og hjælper med at sætte ord på fortællingen. Vi lytter til børnene, er åbne overfor spørgsmål, undren og børnenes nysgerrighed.  Når barnet stiller spørgsmål så stopper vi op og svarer. Vi er nærværende, spørger ind til børnenes interesse og venter på svar. Vi lytter til svaret og inddrager det i samtalen. Vi forklarer de ord børnene ikke kender og tilføjer gerne ny viden.

 

Efter læsningen:

Vi snakker med børnene om indholdet i bogen og bruger de nye ord som bogen indeholder. Jo flere gange børnene hører et nyt ord jo større er sandsynligheden for at de selv anvender dem. Vi inddrager forældrene i at udvide barnets ordforråd.

Hvorfor dialogisk læsning?

Nyere forskning viser at arbejde med udvikling af sproget gennem dialogiske læreprocesser giver børn et større ordforråd og en større sprogforståelse. At lade barnet fortælle til en voksen som aktivt lytter og er nærværende, udvikler sproget, når samtalen er ligeværdig, altså når begge parter spørger og svarer, udveksler viden og erfaring, fordi der er en gensidig interesse i at tale sammen.

http://previews.123rf.com/images/tigatelu/tigatelu1309/tigatelu130900056/22467072-Cartoon-Worm-with-red-apple--Stock-Vector.jpg